Refakatçi Politikamız
16 Mayıs 2023

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Hastanızın alerjisi varsa  nefes darlığına yol açacak kolonya, parfüm, çiçek getirmeyiniz.
 • Hastanıza hastanemizce verilen diyet yemeğinden başka dışardan yemek getirmeyiniz.
 • Eğer tuzsuz diyet uygulaması varsa hastalarınızın yemeğine ekstra tuz koymayınız.
 • Hastanız tuvalet, lavabo vs. giderken başı dönüp düşebilir, bu nedenle hastanıza mümkünse koluna girerek refakat ediniz.
 • Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanızın ziyaretçilerinin mümkün olduğunca az olmasını ve kısa süreli kalmalarını sağlayınız.
 • Mümkünse siz ve ziyaretçilerinizin hasta ile tokalaşmasını engelleyiniz.
 • Diğer hasta odalarına girmeyiniz.
 • Hastanızla ilgili olarak gelişebilecek herhangi bir olumsuz değişikliği panik yapmaksızın ilgili hemşirenize veya doktorunuza bildiriniz.
 • Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır.
 • Refakatçiler, refakatçi tanıtım kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.
 • Refakatçiler yemek saatlerinde refakatçi kartlarını yemekhane personellerine   göstermelidir.
 • Refakatçiler vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.