Eğitim Birimi
16 Mart 2022
Hastanemizde ilk işe başlayan, kurum dışından gelen personele ve yıl içinde hastanemizdeki görevli tüm personele gerekli olan hizmet içi eğitimler  verilmektedir.
Ayrıca tüm hasta personeline yılda en az 1 defa olmak kaydıyla Anestezi Uzman Doktorlarımız tarafından CPR eğitimi verilmektedir.