Hasta Hakları
16 Mayıs 2023

HASTA HAKLARI:

 • Hizmetten genel olarak faydalanma:
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
 • Bilgilendirme:
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme:
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
 • Bilgi isteme:
 • Mahremiyet:
 • Rıza ve izin:
 • Reddetme ve durdurma:
 • Güvenlik:
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme:
 • Saygınlık görme:
 • Rahatlık:
 • Ziyaret:
 • Refakatçi bulundurma:
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
 • Düşünce belirtme:

HASTA SORUMLULUKLARI :

1. Genel Sorumluluklar

 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

 Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hastanemiz ve hastanemiz çalışanlarının haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız;

HastanemizHASTA HAKLARI BİRİMİNEdirek ya da telefonla (Tel:0276 3151348-1096) şikayetlerinizi bildirebileceğiniz gibiSAĞLIK BAKANLIĞIşikayet hattına SABİM (184) şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.