Kalite Politikamız
14 Eylül 2022

HASTANEMİZ KALİTE POLİTİKASI


Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, kalite yönetim sistem şartları çerçevesinde, eğitimli güler yüzlü, bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

Başvuran hastalarımızın sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili tüm taleplerinin, uzman kadromuz tarafından sürekli artan bir performansla en üst düzeyde karşılanmak.

Sunulan tüm hizmetleri, yasal ve sağlık mevzuat şartları doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentileri karşılayıp hasta memnuniyetini sağlanmasını taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verebilmek.

Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek;  hasta memnuniyetini, sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutmak. Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 

Hasta yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımlarını sağlamak.

Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. Ekip anlayışını benimseyerek kurum bilincini yaşatmak. Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek. 

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. Aynı zamanda onlar için en uygun çalışma ortamını oluşturarak alanda sahip oldukları riskleri en aza indirmek ve güvenliklerini sağlamak.

Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastane olmak.

Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanarak tıbbın gelişimine katkıda bulunmak.

Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak.

Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 

Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 

Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederek yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek. 

Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek. Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.